КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“П’ЯТИЙ ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

Clinic

Адреса: 18029 м. Черкаси,

вул. 30 років Перемоги, 20

E-mail: clinica5@medicine.ck.ua

Публікації поліклініки

Глаукома – це завжди загроза Вашому зору!

Первинна глаукома є однією із значних проблем сучасної системи охорони здоров’я України, що визначається стрімкими темпами збільшення рівнів захворюваності населення на цю патологію та високими рівнями інвалідності цих хворих внаслідок швидкого розвитку у них невиліковної слабкозорості й сліпоти.

На жаль, глаукома діагностується, як правило, на розвиненій стадії захворювання, тобто коли виявляється порушення зорових функцій. Високий рівень недіагностованих випадків, прогресуючий перебіг, що призводить до втрати зору та інвалідності, значні еко­номічні витрати на лікування, які в багато разів зростають у розви­неній стадії захворювання.

Усі особи відповідного віку, та/або які мають обтяжений спадковий анамнез (глаукома у батьків) та інші фактори ризику (цереброваскулярні захворювання, цукровий діабет, травми або хірургічні втручання па оці в анамнезі, тривалий час приймають стероїдні препарати), які звернулися в цей день за будь-якою медичною допомогою до даного лікувального закладу (міська поліклініка, ЦРЛ, НРЛ, приватні устано­ви медичної практики, магазини оптики тощо) направляються до кабінету долікарського прийому або до іншого пристосованого для цього кабінету для визначення рівня внутрішньоочного тиску (ВОТ) та визначення факторів ризику.

Терапевтична стратегія при глаукомі може і має бути побудована із врахуванням дії на чинники ризику виникнення захворювання.

Основні напрямки лікування:

гіпотензивна терапія (досягнення «цільового тиску»);

покращення очного кровотоку (зменшення ішемії в структурах ока);

нейропротекція та цитопротекція;

корекція порушення метаболізму;

лікування супутньої патології.

Загальний алгоритм лікування відкритокутової глаукоми пе­редбачає наступні кроки:

Максимально ефективна медикаментозна терапія.

Лазерне лікування (лазерна трабекулопластика, селективна ла­зерна трабекулопластика).

Лазерне лікування у поєднанні з медикаментозним.

Неперфоруюча хірургія.

Неперфоруюча хірургія у поєднанні з лазерним або консерватив­ним лікуванням.

Традиційна фістулізуюча хірургія.

Фістулізуюча хірургія у поєднанні з консервативною терапією.