КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“П’ЯТИЙ ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ”

Clinic

Адреса: 18029 м. Черкаси,

вул. 30 років Перемоги, 20

E-mail: clinica5@medicine.ck.ua

Публікації поліклініки

Профілактика ІХС та ГХ - в наших руках

Загальновідомо, що в даний час І місце у структурізахворюваності та смертності у світі займає ІХС. За оцінками ВОЗ, кожногороку причиною смерті більше 7 млн. людей є ІХС, очікується,що до 2020р. ця цифра збільшиться практично вдвоє. Розповсюдженість ІХС в різнихгеографічних зонах має свої відмінності, що оприділяється етнічною приналежністю,способом життя та іншими характерними:рисами популяції, а також співвідношенням,традиційних факторів ризику атеросклерозу.

За даними епідеміологічних дослідженьвстановлено ряд факторів, пов’язаних з розвитком гіпертонічної хвороби,інсультів та інфарктів.

  • Вік:вірогідність підвищення АТ збільшуєтьсяз віком.

  • Масатіла: встановлена пряма, значна тастійка корекція з рівнем АТ, ризикрозвитку АГ при підвищеній масі тілазбільшується в 2-6 разів, особливо приабдомінальній формі ожиріння (зізбільшенням окружності талії більше102 см. у чоловіків та 88 см. у жінок). Зниження маси тіла на 10 кг. Веде дозменшення АТ до 20 см рт.ст.

  • Аліментарніфактори ( підвищення вживання повареноїсолі більше 5-6 г хлориду натрію на добу,недостатнє вживання овочів та фруктів,продуктів, багатих на калій, кальцій,магній, зловживання кофеїном, алкоголем,збільшення споживання насичених жирів,загальної кількості жиру.

  • Поління:гіпертензивний ефект сигаретипродовжується ЗО хв. та досягає 15-25 мм. рт.ст., паління є одним з особливихфакторів ризику серцево-судиннихзахворювань, а також можливоїрезистентності до антигіпертензивноїтерапії.

  • Фізичнаактивність: вплив на рівень артеріальноготиску залежить від рівня фізичноїактивності. Рекомендуються регулярніфізичні навантаження помірноїінтенсивності щонайменше ЗО хв. падень, 3-4 рази на тиждень. Кориснопідніматися сходами замість ліфта,виконувати нетяжкі садові та домашніроботи. Корисні прогулянки, біг підтюпцем,їзда на велосипеді, плавання, танці. Навпаки тяжка фізична праця в томучислі інтенсивні тренування у спортсменів,підвищує АТ.

  • Соціально-економічнийстатус: вплив на рівень АТ залежить відстану економіки. В розвинутих країнахіснує зворотній зв'язок між рівнем АТта соціально-економічним статусом, ав країнах з нестабільною економікою -прямий ( чим вищий статус, тим більшийрівень АТ). Саме усунення факторівризику веде до суттєвого зниженнязахворюваності на ГХ, інсульти таінфаркт міокарду.

                                                                                                                                    Лікаркардіолог Сичевська О.В.